Oferta - Marta Chowaniec Biuro Podatkowe

tel. 33 844 53 07
32-600 Oświęcim  ul. Krzywa 2F
Przejdź do treści
Nie rozliczamy Pitów indywidualnych
Usługi księgowe
·        prowadzenie ksiąg rachunkowych
·        prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
·        prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
·        prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
·        prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości
        niematerialnych i prawnych
·        JPK jednolity plik kotrolny
·        obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT)
·        sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych.
Obsługa kadrowo-płacowa
·        zakładanie i prowadzenie akt osobowych
·        sporządzanie list płac
·        prowadzenie kart przychodów pracowników,
·        prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób
        fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne
        i zdrowotne pracowników i zleceniobiorców,
·        sporządzanie deklaracji i informacji.
Rozliczenia z ZUS
·        zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego
        i zdrowotnego
·        zgłaszanie pracowników przedsiębiorcy do ubezpieczenia
        społecznego i zdrowotnego
·        prowadzenie rozliczeń składek ZUS
·        sporządzanie deklaracji i raportów dla ZUS.
·        Pełnomocnictwo w reprezentacji klientów przez ZUS
·        Sporządzenie pism odwołań przed ZUS w drodze sądowej.
Pozostałe usługi
·        zakładanie działalności gospodarczej
·        likwidacja działalności gospodarczej
·        opracowywanie zasad rachunkowości
·        zakładanie ksiąg rachunkowych
·        weryfikacja ksiąg
·        sporządzanie raportów i analiz finansowych
·        sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznym

Wróć do spisu treści