Oferta - Marta Chowaniec Biuro Podatkowe

tel. 33 844 53 07
32-600 Oświęcim  ul. Krzywa 2F
FINANCIAL
Przejdź do treści

Zakres naszych usług obejmuje:

- opracowanie dokumentacji podstawowych zasad rachunkowości,

- weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych,

- ewidencja zdarzeń gospodarczych,

- ewidencja środków trwałych,

- sporządzanie zestawień obrotów i sald,

- sporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego,

- sporządzanie deklaracji podatkowych CIT,

- sporządzanie dokumentów płatniczych.

Zapewniamy równieżdoradztwo podatkowe dotyczące bieżącej działalności gospodarczej firmy.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Wróć do spisu treści