Biuro Podatkowe Marta Chowaniec w Oświęcimu - Marta Chowaniec Biuro Podatkowe

tel. 33 844 53 07
32-600 Oświęcim  ul. Krzywa 2F
Przejdź do treści
Biuro Podatkowe
Marta Chowaniec

Działamy w branży od 2002 roku. Co oznacza, że już mamy dorosły wiek w zawodzie. Nie ma dla nas rzeczy nie możliwych bo widzimy liczne rozwiązania Działamy w branży od 2002 roku. Co oznacza, że już mamy dorosły wiek w zawodzie. Nie ma dla nas rzeczy nie możliwych bo widzimy liczne rozwiązania które nie są pustym sloganem lecz naszym priorytetem, dużą wagę przykładamy do kreatywności i skuteczności proponowanych rozwiązań oraz do ich bezpieczeństwa, dlatego zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta oraz rzetelność i staranność podczas realizacji zlecenia.
Klientom oferuje szeroki zakres usług, proponujemy kompleksową obsługę księgową, podatkową i biznesową  dla firm w ramach stałej współpracy .świadczymy usługi w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, kadr i płac.
Ceny usług oraz warunki współpracy ustalane są indywidualnie z Klientem  oraz dostosowane do jego potrzeb i wymagań. Wartość usług wyceniana jest z uwzględnieniem rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności, formy opodatkowania, statusu podatnika w zakresie podatku VAT, ilości dokumentów księgowych czy też liczby zatrudnionych pracowników.które nie są pustym sloganem lecz naszym priorytetem, dużą wagę przykładamy do kreatywności i skuteczności proponowanych rozwiązań oraz do ich bezpieczeństwa, dlatego zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta oraz rzetelność i staranność podczas realizacji zlecenia.
Klientom oferuje szeroki zakres usług, proponujemy kompleksową obsługę księgową, podatkową i biznesową  dla firm w ramach stałej współpracy .świadczymy usługi w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, kadr i płac.
Ceny usług oraz warunki współpracy ustalane są indywidualnie z Klientem  oraz dostosowane do jego potrzeb i wymagań. Wartość usług wyceniana jest z uwzględnieniem rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności, formy opodatkowania, statusu podatnika w zakresie podatku VAT, ilości dokumentów księgowych czy też liczby zatrudnionych pracowników.
Nie rozliczamy Pitów indywidualnych
_
Działamy na rynku od 2002 roku
Stale wdrażając nowe technologie
podwyższamy jakość świadczonych usług


_
Księgowość, finanse, doradztwo
prowadzimy obsługę księgową podmiotów
gospodarczych oraz osób prywatnych
_
Wyprowadzamy zaległości w ZUS i US
Współpracujemy od lat z najlepszymi
prawnikami, biegłymi rewidentami,
notariuszami
_
Obsługa kadrowo-płacowa
·        zakładanie i prowadzenie akt osobowych
·        sporządzanie list płac
·        prowadzenie kart przychodów pracowników,
·        prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób
       fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne
       i zdrowotne pracowników i zleceniobiorców,
·        sporządzanie deklaracji i informacji.
_
Usługi księgowe
·        prowadzenie ksiąg rachunkowych
·        prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
·        prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
·        prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
·        prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości
        niematerialnych i prawnych
·        JPK jednolity plik kotrolny
·        obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT)
·        sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych.
_
Rozliczenia z ZUS
·        zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego
        i zdrowotnego
·        zgłaszanie pracowników przedsiębiorcy do ubezpieczenia
        społecznego i zdrowotnego
·        prowadzenie rozliczeń składek ZUS
·        sporządzanie deklaracji i raportów dla ZUS.
·        Pełnomocnictwo w reprezentacji klientów przez ZUS
·        Sporządzenie pism odwołań przed ZUS w  drodze sądowej.
Biuro Podatkowe
mgr Marta Chowaniec


32-600 Oświęcim
ul. Krzywa 2F
tel. 33 844 53 07
kom. 502 088 157
kom. 519 586 714
biuromarta@op.pl
Wróć do spisu treści